WHO: Thế giới buộc phải thay đổi lối sống cho đến khi có vaccine

Ông Mike Ryan - Giám đốc điều hành Chương trình Y tế khẩn cấp của WHO. Ảnh: AFP
Ông Mike Ryan - Giám đốc điều hành Chương trình Y tế khẩn cấp của WHO. Ảnh: AFP
Ông Mike Ryan - Giám đốc điều hành Chương trình Y tế khẩn cấp của WHO. Ảnh: AFP
Lên top