WHO: Tất cả vaccine COVID-19 được cấp phép có hiệu quả chống biến thể

Tiến sĩ Hans Kluge, Giám đốc khu vực Châu Âu của WHO. Ảnh: AFP
Tiến sĩ Hans Kluge, Giám đốc khu vực Châu Âu của WHO. Ảnh: AFP
Tiến sĩ Hans Kluge, Giám đốc khu vực Châu Âu của WHO. Ảnh: AFP
Lên top