WHO sẽ cử nhóm điều tra nguồn gốc virus SARS-CoV-2 đến Trung Quốc

Viện Virus học ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc. Ảnh: AFP
Viện Virus học ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc. Ảnh: AFP
Viện Virus học ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc. Ảnh: AFP
Lên top