WHO phê duyệt sử dụng vaccine COVID-19 của AstraZeneca/Oxford

Vaccine COVID-19 của AstraZeneca/Oxford được WHO phê duyệt sử dụng khẩn cấp. Ảnh: AFP.
Vaccine COVID-19 của AstraZeneca/Oxford được WHO phê duyệt sử dụng khẩn cấp. Ảnh: AFP.
Vaccine COVID-19 của AstraZeneca/Oxford được WHO phê duyệt sử dụng khẩn cấp. Ảnh: AFP.
Lên top