WHO: Phát hiện biến thể COVID-19 Ấn Độ ở ít nhất 17 quốc gia

Giàn hỏa táng các bệnh nhân COVID-19 tại khu hỏa táng ở Allahabad, Ấn Độ, hôm 27.4. Ảnh: AFP.
Giàn hỏa táng các bệnh nhân COVID-19 tại khu hỏa táng ở Allahabad, Ấn Độ, hôm 27.4. Ảnh: AFP.
Giàn hỏa táng các bệnh nhân COVID-19 tại khu hỏa táng ở Allahabad, Ấn Độ, hôm 27.4. Ảnh: AFP.
Lên top