WHO phát hiện 13 biến thể COVID-19 ở Vũ Hán từ 2019

Viện Virus học Vũ Hán là một trong những địa điểm phái đoàn WHO đến điều tra. Ảnh: AFP
Viện Virus học Vũ Hán là một trong những địa điểm phái đoàn WHO đến điều tra. Ảnh: AFP
Viện Virus học Vũ Hán là một trong những địa điểm phái đoàn WHO đến điều tra. Ảnh: AFP
Lên top