WHO: Nơi có ca bệnh giảm cũng không được mất cảnh giác

WHO cảnh báo COVID-19 chưa kết thúc ở Châu Á - Thái Bình Dương. Ảnh: Reuters
WHO cảnh báo COVID-19 chưa kết thúc ở Châu Á - Thái Bình Dương. Ảnh: Reuters
WHO cảnh báo COVID-19 chưa kết thúc ở Châu Á - Thái Bình Dương. Ảnh: Reuters
Lên top