WHO: Nghiên cứu sâu hơn về lây truyền COVID-19 giữa người và vật nuôi

Bác sĩ thú y chăm sóc mèo tại nhà ở New York trong đợt bùng phát COVID-19. Ảnh: Reuters
Bác sĩ thú y chăm sóc mèo tại nhà ở New York trong đợt bùng phát COVID-19. Ảnh: Reuters
Bác sĩ thú y chăm sóc mèo tại nhà ở New York trong đợt bùng phát COVID-19. Ảnh: Reuters
Lên top