WHO: Ngăn chặn COVID-19 ở Đông Nam Á phải nhanh hơn, khẩn cấp hơn

Các khu mua sắm vắng vẻ khi Malaysia phong toả đất nước ngăn chặn dịch COVID-19. Ảnh: AFP
Các khu mua sắm vắng vẻ khi Malaysia phong toả đất nước ngăn chặn dịch COVID-19. Ảnh: AFP
Các khu mua sắm vắng vẻ khi Malaysia phong toả đất nước ngăn chặn dịch COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top