WHO muốn tiếp tục đến Trung Quốc điều tra nguồn gốc COVID-19

WHO muốn tiếp tục đến Trung Quốc điều tra nguồn gốc COVID-19. Ảnh: AFP.
WHO muốn tiếp tục đến Trung Quốc điều tra nguồn gốc COVID-19. Ảnh: AFP.
WHO muốn tiếp tục đến Trung Quốc điều tra nguồn gốc COVID-19. Ảnh: AFP.
Lên top