WHO lên tiếng về tác dụng phụ viêm tim sau tiêm vaccine COVID-19 mRNA

Theo WHO, lợi ích mà vaccine COVID-19 mRNA mang lại lớn hơn rất nhiều so với rủi ro cực kỳ hiếm có thể gặp phải. Ảnh: AFP
Theo WHO, lợi ích mà vaccine COVID-19 mRNA mang lại lớn hơn rất nhiều so với rủi ro cực kỳ hiếm có thể gặp phải. Ảnh: AFP
Theo WHO, lợi ích mà vaccine COVID-19 mRNA mang lại lớn hơn rất nhiều so với rủi ro cực kỳ hiếm có thể gặp phải. Ảnh: AFP
Lên top