WHO lên tiếng về các trường hợp dương tính trở lại với COVID-19

Hàn Quốc báo cáo 91 trường hợp bệnh nhân COVID-19 đã bình phục và xuất viện, tiếp tục dương tính trở lại. Ảnh: Getty Images
Hàn Quốc báo cáo 91 trường hợp bệnh nhân COVID-19 đã bình phục và xuất viện, tiếp tục dương tính trở lại. Ảnh: Getty Images
Hàn Quốc báo cáo 91 trường hợp bệnh nhân COVID-19 đã bình phục và xuất viện, tiếp tục dương tính trở lại. Ảnh: Getty Images
Lên top