WHO khuyến nghị liều tiêm vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech

WHO khuyến nghị liều dùng vaccine COVID-19 gồm 2 mũi tiêm, cách nhau từ 21-28 ngày. Ảnh: AFP
WHO khuyến nghị liều dùng vaccine COVID-19 gồm 2 mũi tiêm, cách nhau từ 21-28 ngày. Ảnh: AFP
WHO khuyến nghị liều dùng vaccine COVID-19 gồm 2 mũi tiêm, cách nhau từ 21-28 ngày. Ảnh: AFP
Lên top