WHO khuyến nghị dùng liệu pháp kháng thể COVID-19 đã điều trị cho ông Trump

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị sử dụng liệu pháp hỗn hợp kháng thể điều trị COVID-19 Regeneron và Roche's cho bệnh nhân nặng và nguy cơ nhập viện. Ảnh: AFP
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị sử dụng liệu pháp hỗn hợp kháng thể điều trị COVID-19 Regeneron và Roche's cho bệnh nhân nặng và nguy cơ nhập viện. Ảnh: AFP
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị sử dụng liệu pháp hỗn hợp kháng thể điều trị COVID-19 Regeneron và Roche's cho bệnh nhân nặng và nguy cơ nhập viện. Ảnh: AFP
Lên top