WHO khuyến nghị các loại thuốc mới điều trị COVID-19

WHO khuyến nghị sử dụng interleukin-6 điều trị cho bệnh nhân COVID-19 nặng. Ảnh: AFP/Getty
WHO khuyến nghị sử dụng interleukin-6 điều trị cho bệnh nhân COVID-19 nặng. Ảnh: AFP/Getty
WHO khuyến nghị sử dụng interleukin-6 điều trị cho bệnh nhân COVID-19 nặng. Ảnh: AFP/Getty
Lên top