WHO: Không nơi nào trên thế giới có thể đạt miễn dịch cộng đồng COVID-19

Nhân viên y tế tiến hành kiểm dịch COVID-19 cho người dân. Ảnh: AFP
Nhân viên y tế tiến hành kiểm dịch COVID-19 cho người dân. Ảnh: AFP
Nhân viên y tế tiến hành kiểm dịch COVID-19 cho người dân. Ảnh: AFP
Lên top