WHO: Không nên bắt buộc tiêm chủng vaccine COVID-19

WHO cho rằng không nên bắt buộc tiêm chủng vaccine COVID-19. Ảnh: AFP
WHO cho rằng không nên bắt buộc tiêm chủng vaccine COVID-19. Ảnh: AFP
WHO cho rằng không nên bắt buộc tiêm chủng vaccine COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top