WHO: Không có lý do gì để ngưng dùng vaccine AstraZeneca

WHO khẳng định không có lý do gì để ngưng dùng vaccine AstraZeneca. Ảnh: AFP.
WHO khẳng định không có lý do gì để ngưng dùng vaccine AstraZeneca. Ảnh: AFP.
WHO khẳng định không có lý do gì để ngưng dùng vaccine AstraZeneca. Ảnh: AFP.
Lên top