WHO khen Thụy Điển là hình mẫu chống dịch COVID-19

Tiến sĩ Mike Ryan - quan chức chương trình khẩn cấp của WHO. Ảnh: AFP.
Tiến sĩ Mike Ryan - quan chức chương trình khẩn cấp của WHO. Ảnh: AFP.
Tiến sĩ Mike Ryan - quan chức chương trình khẩn cấp của WHO. Ảnh: AFP.
Lên top