WHO kêu gọi các nước thức tỉnh và ngăn chặn COVID-19

Một bệnh nhân COVID-19 trong phòng chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện ở Lima, Peru. Ảnh: AFP.
Một bệnh nhân COVID-19 trong phòng chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện ở Lima, Peru. Ảnh: AFP.
Một bệnh nhân COVID-19 trong phòng chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện ở Lima, Peru. Ảnh: AFP.
Lên top