WHO kéo dài tình trạng khẩn cấp dịch Ebola tại Congo

WHO gia hạn tình trạng khẩn cấp của dịch Ebola tại Congo. Ảnh: NBCNews.
WHO gia hạn tình trạng khẩn cấp của dịch Ebola tại Congo. Ảnh: NBCNews.
WHO gia hạn tình trạng khẩn cấp của dịch Ebola tại Congo. Ảnh: NBCNews.
Lên top