WHO hỗ trợ bộ kit thử COVID-19 cho các nước Châu Phi

Một nhà khoa học nghiên cứu COVID-19 tại Viện Pasteur ở Dakar, Senegal. Ảnh: AFP
Một nhà khoa học nghiên cứu COVID-19 tại Viện Pasteur ở Dakar, Senegal. Ảnh: AFP
Một nhà khoa học nghiên cứu COVID-19 tại Viện Pasteur ở Dakar, Senegal. Ảnh: AFP
Lên top