WHO: Hiệu quả của các loại vaccine COVID-19 chưa suy giảm bởi biến thể mới

Tổng giám đốc WHO cho rằng hiệu quả của các loại vaccine COVID-19 chưa suy giảm bởi biến thể mới. Ảnh: WHO
Tổng giám đốc WHO cho rằng hiệu quả của các loại vaccine COVID-19 chưa suy giảm bởi biến thể mới. Ảnh: WHO
Tổng giám đốc WHO cho rằng hiệu quả của các loại vaccine COVID-19 chưa suy giảm bởi biến thể mới. Ảnh: WHO
Lên top