WHO được tăng 16% ngân sách

Các đại biểu trước phiên khai mạc Đại hội đồng Y tế Thế giới lần thứ 74 tại trụ sở của WHO ở Geneva, Thụy Sĩ. Ảnh: AFP
Các đại biểu trước phiên khai mạc Đại hội đồng Y tế Thế giới lần thứ 74 tại trụ sở của WHO ở Geneva, Thụy Sĩ. Ảnh: AFP
Các đại biểu trước phiên khai mạc Đại hội đồng Y tế Thế giới lần thứ 74 tại trụ sở của WHO ở Geneva, Thụy Sĩ. Ảnh: AFP
Lên top