WHO đưa vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNtech vào danh sách sử dụng khẩn cấp

WHO đã đưa vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNtech vào danh sách sử dụng khẩn cấp. Ảnh: Pfizer
WHO đã đưa vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNtech vào danh sách sử dụng khẩn cấp. Ảnh: Pfizer
WHO đã đưa vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNtech vào danh sách sử dụng khẩn cấp. Ảnh: Pfizer
Lên top