WHO dự báo khả năng tiêu diệt hoàn toàn COVID-19

WHO cảnh báo khả năng tiêu diệt hoàn toàn virus là không khả thi. Ảnh: AFP
WHO cảnh báo khả năng tiêu diệt hoàn toàn virus là không khả thi. Ảnh: AFP
WHO cảnh báo khả năng tiêu diệt hoàn toàn virus là không khả thi. Ảnh: AFP
Lên top