WHO điều tra cụm dịch COVID-19 trong đội ngũ nhân sự

WHO cho biết đang điều tra cụm dịch COVID-19 trong đội ngũ nhân viên ở trụ sở chính Geneva, Thụy Sĩ. Ảnh: AFP
WHO cho biết đang điều tra cụm dịch COVID-19 trong đội ngũ nhân viên ở trụ sở chính Geneva, Thụy Sĩ. Ảnh: AFP
WHO cho biết đang điều tra cụm dịch COVID-19 trong đội ngũ nhân viên ở trụ sở chính Geneva, Thụy Sĩ. Ảnh: AFP
Lên top