WHO đặt biến thể Delta và Mu lên bàn cân so sánh

Bà Maria Van Kerkhove - người đứng đầu nhóm phụ trách kỹ thuật trong chiến dịch ứng phó dịch COVID-19 của WHO. Ảnh: AFP
Bà Maria Van Kerkhove - người đứng đầu nhóm phụ trách kỹ thuật trong chiến dịch ứng phó dịch COVID-19 của WHO. Ảnh: AFP
Bà Maria Van Kerkhove - người đứng đầu nhóm phụ trách kỹ thuật trong chiến dịch ứng phó dịch COVID-19 của WHO. Ảnh: AFP
Lên top