WHO: Đại dịch COVID-19 sẽ không kết thúc cho đến khi 70% được tiêm chủng

Tiêm vaccine COVID-19 ở Tây Ban Nha. Ảnh: AFP
Tiêm vaccine COVID-19 ở Tây Ban Nha. Ảnh: AFP
Tiêm vaccine COVID-19 ở Tây Ban Nha. Ảnh: AFP
Lên top