WHO: COVID-19 có thể "quét sạch" những tiến bộ y tế lớn

Một mô hình virus SARS-CoV-2 gây COVID-19. Ảnh: AFP.
Một mô hình virus SARS-CoV-2 gây COVID-19. Ảnh: AFP.
Một mô hình virus SARS-CoV-2 gây COVID-19. Ảnh: AFP.
Lên top