WHO công bố thêm bằng chứng về mức độ gây bệnh của Omicron

Theo WHO có thêm bằng chứng cho thấy Omicron gây ra các triệu chứng nhẹ hơn các biến thể khác. Ảnh: AFP
Theo WHO có thêm bằng chứng cho thấy Omicron gây ra các triệu chứng nhẹ hơn các biến thể khác. Ảnh: AFP
Theo WHO có thêm bằng chứng cho thấy Omicron gây ra các triệu chứng nhẹ hơn các biến thể khác. Ảnh: AFP
Lên top