WHO có hệ thống đặt tên mới cho các biến thể SARS-CoV-2

Ảnh một tế bào (màu nâu) bị nhiễm virus SARS-CoV-2 (màu cam) biến thể B.1.1.7 phát hiện lần đầu ở Anh. Ảnh: NIAID/AFP
Ảnh một tế bào (màu nâu) bị nhiễm virus SARS-CoV-2 (màu cam) biến thể B.1.1.7 phát hiện lần đầu ở Anh. Ảnh: NIAID/AFP
Ảnh một tế bào (màu nâu) bị nhiễm virus SARS-CoV-2 (màu cam) biến thể B.1.1.7 phát hiện lần đầu ở Anh. Ảnh: NIAID/AFP
Lên top