WHO: Chưa thể đạt miễn dịch cộng đồng trong năm 2021 dù có vaccine

Chuyên gia WHO cảnh báo miễn dịch cộng đồng COVID-19 sẽ chưa thể đạt được trong năm 2021. Ảnh: AFP.
Chuyên gia WHO cảnh báo miễn dịch cộng đồng COVID-19 sẽ chưa thể đạt được trong năm 2021. Ảnh: AFP.
Chuyên gia WHO cảnh báo miễn dịch cộng đồng COVID-19 sẽ chưa thể đạt được trong năm 2021. Ảnh: AFP.
Lên top