WHO: Chờ miễn dịch cộng đồng COVID-19 sẽ làm rất nhiều người tử vong

Khuyến cáo đeo khẩu trang ngừa COVID-19 ở Mỹ. Ảnh: CNBC
Khuyến cáo đeo khẩu trang ngừa COVID-19 ở Mỹ. Ảnh: CNBC
Khuyến cáo đeo khẩu trang ngừa COVID-19 ở Mỹ. Ảnh: CNBC
Lên top