WHO: Châu Phi nhận 90 triệu liều vaccine COVID-19 vào tháng 2

Châu Phi sẽ nhận được 90 triệu liều vaccine COVID-19 trong tháng 2 thông qua chương trình COVAX. Ảnh: Tân Hoa Xã
Châu Phi sẽ nhận được 90 triệu liều vaccine COVID-19 trong tháng 2 thông qua chương trình COVAX. Ảnh: Tân Hoa Xã
Châu Phi sẽ nhận được 90 triệu liều vaccine COVID-19 trong tháng 2 thông qua chương trình COVAX. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top