WHO cập nhật mới nhất về triệu chứng mắc biến thể Omicron

Xét nghiệm COVID-19 ở Johannesburg, Nam Phi - nước đầu tiên báo cáo biến thể Omicron với WHO. Ảnh: AFP
Xét nghiệm COVID-19 ở Johannesburg, Nam Phi - nước đầu tiên báo cáo biến thể Omicron với WHO. Ảnh: AFP
Xét nghiệm COVID-19 ở Johannesburg, Nam Phi - nước đầu tiên báo cáo biến thể Omicron với WHO. Ảnh: AFP
Lên top