WHO cảnh báo về ý tưởng "hộ chiếu miễn dịch" COVID-19

Lên top