WHO cảnh báo tỉ lệ mắc COVID-19 trên thế giới ở mức rất cao

Người đứng đầu chương trình y tế khẩn cấp của WHO, Mike Ryan. Ảnh: AFP
Người đứng đầu chương trình y tế khẩn cấp của WHO, Mike Ryan. Ảnh: AFP
Người đứng đầu chương trình y tế khẩn cấp của WHO, Mike Ryan. Ảnh: AFP
Lên top