WHO cảnh báo thế giới đang trong giai đoạn rất nguy hiểm của dịch COVID-19

Thế giới trong giai đoạn rất nguy hiểm của đại dịch do biến thể Delta. Ảnh: AFP
Thế giới trong giai đoạn rất nguy hiểm của đại dịch do biến thể Delta. Ảnh: AFP
Thế giới trong giai đoạn rất nguy hiểm của đại dịch do biến thể Delta. Ảnh: AFP
Lên top