WHO cảnh báo năm thứ 2 của đại dịch COVID-19 sẽ khó khăn hơn

Ông Mike Ryan của WHO cảnh báo năm thứ 2 của đại dịch COVID-19 có thể sẽ khó khăn hơn. Ảnh: AFP
Ông Mike Ryan của WHO cảnh báo năm thứ 2 của đại dịch COVID-19 có thể sẽ khó khăn hơn. Ảnh: AFP
Ông Mike Ryan của WHO cảnh báo năm thứ 2 của đại dịch COVID-19 có thể sẽ khó khăn hơn. Ảnh: AFP
Lên top