WHO cảnh báo Mỹ có thể trở thành tâm dịch COVID-19

WHO cảnh báo Mỹ có thể trở thành tâm dịch COVID-19 mới. Ảnh: NYP.
WHO cảnh báo Mỹ có thể trở thành tâm dịch COVID-19 mới. Ảnh: NYP.
WHO cảnh báo Mỹ có thể trở thành tâm dịch COVID-19 mới. Ảnh: NYP.
Lên top