WHO: Cảnh báo đầu tiên về COVID-19 không phải từ chính phủ Trung Quốc

Nhân viên y tế lấy mẫu phết họng một phụ nữ để xét nghiệm COVID-19 ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Ảnh: AFP.
Nhân viên y tế lấy mẫu phết họng một phụ nữ để xét nghiệm COVID-19 ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Ảnh: AFP.
Nhân viên y tế lấy mẫu phết họng một phụ nữ để xét nghiệm COVID-19 ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Ảnh: AFP.
Lên top