WHO cảnh báo Châu Âu về làn sóng COVID-19 mới từ biến thể Delta

WHO cảnh báo biến thể Delta đang trên đà trở thành biến thể thống trị Châu Âu. Ảnh: AFP/Getty
WHO cảnh báo biến thể Delta đang trên đà trở thành biến thể thống trị Châu Âu. Ảnh: AFP/Getty
WHO cảnh báo biến thể Delta đang trên đà trở thành biến thể thống trị Châu Âu. Ảnh: AFP/Getty
Lên top