WHO ca ngợi Chính phủ, người dân Việt Nam quyết liệt đẩy lùi COVID-19

Ông Takeshi Kasai - Giám đốc WHO khu vực Tây Thái Bình Dương. Ảnh: WHO
Ông Takeshi Kasai - Giám đốc WHO khu vực Tây Thái Bình Dương. Ảnh: WHO
Ông Takeshi Kasai - Giám đốc WHO khu vực Tây Thái Bình Dương. Ảnh: WHO
Lên top