WHO báo động việc buông lỏng chống COVID-19

Lá cờ bên ngoài trụ sở của WHO ở Geneva, Thụy Sĩ. Ảnh: AFP.
Lá cờ bên ngoài trụ sở của WHO ở Geneva, Thụy Sĩ. Ảnh: AFP.
Lá cờ bên ngoài trụ sở của WHO ở Geneva, Thụy Sĩ. Ảnh: AFP.
Lên top