WHO báo động "tình hình rất nghiêm trọng" ở Châu Âu

Một phụ nữ đeo khẩu trang khi mở lại cửa hàng bán lẻ ở trung tâm Madrid, Tây Ban Nha. Chuyên gia WHO cảnh báo, tình hình COVID-19 đáng báo động ở Châu Âu. Ảnh: CNN.
Một phụ nữ đeo khẩu trang khi mở lại cửa hàng bán lẻ ở trung tâm Madrid, Tây Ban Nha. Chuyên gia WHO cảnh báo, tình hình COVID-19 đáng báo động ở Châu Âu. Ảnh: CNN.
Một phụ nữ đeo khẩu trang khi mở lại cửa hàng bán lẻ ở trung tâm Madrid, Tây Ban Nha. Chuyên gia WHO cảnh báo, tình hình COVID-19 đáng báo động ở Châu Âu. Ảnh: CNN.
Lên top