WEF ASEAN 2018: Thảo luận về môi trường làm việc 4.0

Môi trường làm việc 4.0 là một trong những nội dung được thảo luận trong chương trình nghị sự của WEF ASEAN 2018. Ảnh: Reuters.
Môi trường làm việc 4.0 là một trong những nội dung được thảo luận trong chương trình nghị sự của WEF ASEAN 2018. Ảnh: Reuters.
Môi trường làm việc 4.0 là một trong những nội dung được thảo luận trong chương trình nghị sự của WEF ASEAN 2018. Ảnh: Reuters.
Lên top