WB hỗ trợ 12 tỉ USD cho các nước đang phát triển ứng phó COVID-19

Gói tài chính mới nhất của Ngân hàng Thế giới giúp các nước đang phát triển chuẩn bị cho việc triển khai vaccine trên quy mô lớn. Ảnh: AFP.
Gói tài chính mới nhất của Ngân hàng Thế giới giúp các nước đang phát triển chuẩn bị cho việc triển khai vaccine trên quy mô lớn. Ảnh: AFP.
Gói tài chính mới nhất của Ngân hàng Thế giới giúp các nước đang phát triển chuẩn bị cho việc triển khai vaccine trên quy mô lớn. Ảnh: AFP.
Lên top