Washington Post: Mỹ sẽ mất dần vị thế dẫn đầu thế giới dưới thời Trump