Washington làm gì sau khi Tổng thống Philippines Duterte "tuyên bố ly khai với Mỹ"?